As-built projekt - dokumentation for renovering af Østbanen

As-built dokumentation for Lokaltog Østbanen

Opgaven: As-built dokumentationsopgave udført for Forstas i forbindelse med Lokaltog Østbanens renovering på strækningerne Køge-Hårlev, Hårlev-Faxe Ladeplads, Hårlev-Rødvig. Tidsramme: April-Juni 2023 Leverancer: Dokumentation af projektets forløb/ volumenkalkulation på oplagrede jordbunker med RGB orthophoto, DSM (opløsning 0.8 cm/pix to 1.4 cm/pix), terrænkonturer, webGIS løsning (2D/3D webapp med orthophoto og DSM data, tilført punktsky-data), volumenberegninger på oplagring af jord […]

As-built dokumentation for Lokaltog Østbanen Læs videre »