Droneopmåling- og kortlægning

Byggeovervågning

Har du ansvar for byggeovervågning?

Få et hurtigt og effektivt overblik over et område med dronekortlægning.

Med en volumenberegning baseret på droneflyvning kan man 100% få klarlagt hvordan råvarelagerbeholdningen ser ud. Det gør sig gældende ved f.eks. grusgrave, kridt- og kalkbrud, men kan også være jord- og affaldsdepoter, byggepladser eller infrastrukturprojekter.

Derudover er der mulighed for vurdering af terrænhældninger og skyggevirkning i forbindelse med planlægning af ny bebyggelse.

Fra de droneindsamlede data produceres en 3D model med centimeter præcision. Det giver et detaljeret og transparent datagrundlag at træffe mere kvalificerede beslutninger på.

Kontakt os og få et tilbud.

Byggeovervågning

Arkæologi

Når der idag drænes med drænplov kan der umiddelbart efter at ploven har forladt marken produceres et ortofoto med et ubemandet fly. Metoden er effektiv og præcis og ved blot en enkelt overflyvning får landmanden et målfast luftfoto med centimenter præcision der indeholder både drænledningernes og brøndes placering og derved er det ikke nødvendigt med en efterfølgende tidskrævende opmåling.. Ortofotoet kan indlæses i Google Earth, QGIS eller håndteres i gængse markkortprogrammer ligesom ortofotoet kan gøres tilgængeligt via en WMS-service.

Vandbrug

Drænanlæg er designet til at have en lang levetid og derfor skal der passes godt på de gamle drænkort. De er et vigtig redskab i den løbende vedligeholdelse af dræn og brønde. De originale drænkort kan både blive ødelagt og væk ved brug i marken eller i værste fald gå til i brand. Der er derfor god mening i, at digitaliserer de fysiske drænkort og derved sikre de orginale kort. Digitaliserede kort kan herefter georefereres dvs. at kortene tildeles koordinater som er i overensstemmelse med de fysiske objekters koordinater. Agrohydrologerne tilbyder digitalisering af fysiske kort (f.eks. drænkort eller skovkort) samt forskellige IT-løsninger af georefererede kort der muliggøre anvendelse i gængse kortprogrammer, programmer i skyen eller på mobile enheder.

Droneopmåling- og kortlægning

Marinkortlægning

Vi kan levere omfattende løsninger til kosteffektiv dataindsamling og analyse af de kystnære marineområder ved hjælp af bl.a. droner, machine learning, mv. 

Med dronerne kan man nemmere kortlægge store arealer, som med traditionelle metoder vil være mere tidskrævende og i nogle tilfælde svære tilgængelige som eksempel små øer, eksponerede kyster mv. Opmåling med droner kan i højere grad tilvejebringe en større rumlighed i kvantificeringen af de kystnære marine habitater og muliggøre en mere præcis, kost-effektiv og hyppigere overvågning.

Terræn- og overflademodeller (3D)

En overflade model er en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af vegetation, bygninger, anlæg mv. opmålt enten relativt eller i forhold til havniveau. 3D modeller giver således en sammenhængende beskrivelse af landskabet, hvilket giver en række anvendelsesmuligheder. 

Øvrige droneydelser

Dronernes styrke ligger i en forholdsvis hurtig og fleksibel indsamling af data. Sammenlignet med klassiske metoder tilvejebringes langt større datamængder, data er målfaste med høj nøjagtighed.

Fra de droneindsamlede data kan produceres en RGB farvet punktsky (3D model) som er målfast, har en højdatatæthed og centimeter præcision.

3D modellen kan bruges til at opmåle i, dokumentere, illustrere og visualisere et givent område og muligøre, at mange opmålinger i et projektområde kan foretages på kontoret og dermed spare tid i felten.

Vi rykker hurtigt ud, så du kort tid efter opmålingen har data til rådighed.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.